Projekty ESF

 

Rozvoj komunikativních kompetencí pedagogů

březen 2011 – březen 2012

  OCET o.p.s.byla partnerem v projektu „Rozvoj komunikativních kompetencí pedagogů“, který byl realizován Domem dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155.   Projekt nabídl vzdělávací cyklus SLOVO JAKO KLÍČ jako dlouhodobé, kontinuální vzdělávání v oblasti komunikativní a osobnostně-sociální kompetence.

 

Základem vzdělávacího cyklu Slovo jako klíč jsou psychosomatické disciplíny, vedoucí k rozvoji optimální hlasové funkce, dovednosti věcně a aktivně sdělovat text a schopnosti (sebe)reflexe, a pedagogická komunikace založená především na analýze vlastních nahrávek z výuky formou individuální i skupinové reflexe a využití principů efektivní komunikace.

 

Semináře v rámci udržitelnosti projektu  - viz. záložka Slovo jako klíč.