O nás

Obecně prospěšná společnost, jejž název vznikl jako zkratka slov OBLASTNÍ CENTRUM ELEMENTÁRNÍ TVORBY, byla založena v říjnu roku 2008 a  byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni dne 30.12.2008 s IČ: 280 43 499.

Hlavním posláním OCET o.p.s. jsou činnosti vedoucí ke kreativitě a senzitivitě. Věříme, že tvořivost je vlastní každému z nás, že všichni můžeme tuto svoji schopnost rozvíjet, kultivovat a hlavně se z ní těšit.

V roce 2015 uspořádal OCET ve spolupráci s Českou Orffovou společností a s podporou FPE ZČU mezinárodní kurz celostní tvořivé hudební výchovy ROZEZPÍVANÉ ZAHRADY. Tato akce byla součástí programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.